Resim 1
Resim 2
Resim 3
Resim 4
Resim 5
Resim 6
Resim 7
Resim 8
Resim 9
Resim 10
Resim 11
 

Resim 12

ET SÜT KURUMU HAYVAN ALIM FİYATLARI

Alım Fiyatları

 HAYVAN ALIM FİYAT LİSTESİ 
 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ALIM FİYATLARI ÖDEMEYE ESAS TL / ET KG
HAYVAN CİNSİ KESİM ŞEKLİ ASGARİ KARKAS AĞIRLIĞI (Kg) RANDIMAN  ASGARİ % İTHAL YERLİ
I. KALİTE
(Tosun)
YAĞSIZ 170,00 57,00 ve üzeri 35,00 36,00
55-56 33,50 34,50
53-54 33,00 34,00
II. KALİTE
(Düve-Erkek Manda)
YAĞSIZ 155,00 51-52 32,50 33,50
III. KALİTE
(İnek-Öküz-Dişi Manda)
YAĞSIZ 145,00 49-50 29,00 29,50
48 ve altı 26,00 26,50
           
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ALIM FİYATLARI ÖDEMEYE ESAS TL / ET KG
HAYVAN CİNSİ KESİM ŞEKLİ KALİTE
KUZU KUYRUK YAĞLI I. KALİTE 43,50
TOKLU KUYRUK YAĞLI I. KALİTE 38,00
KOYUN KUYRUK YAĞLI II. KALİTE 32,00
OĞLAK   I. KALİTE 32,00
ÇEPİÇ   I. KALİTE 30,00
KEÇİ   II. KALİTE 25,00
           
KANATLI HAYVAN ALIM FİYATLARI (KESİMLİK TAVUK-BROYLER) 
KALİTE SERBEST ALIM FİYATI
(TL / CANLI KG)
I. KALİTE 9,18
(KESİMLİK ETÇİ PİLİÇ)

 

BÜYÜKBAŞ TANIMLAR VE KALİTE KRİTERLERİ

SIĞIR

I. KALİTE      : Yağsız kesim karkas ağırlığı 170 kg ve üzeri, %53 ve üstünde karkas verimine sahip 1-4 yaş (dahil) arasındaki erkek sığırlardır.

II. KALİTE     : Yağsız kesim karkas ağırlığı 155 kg ve üzeri,

  • %51 (dahil) - %52 (dahil) arasında karkas verimine sahip 1-4 yaş (dahil) arasındaki erkek sığırlar,
  • Reforme olan ve/veya gebe olmayan %51 ve üzerinde karkas verimine sahip 1-3 yaş arası düvelerdir.

III. KALİTE    : Yağsız kesim karkas ağırlığı 145 kg ve üzeri,

  • 4 yaşını aşmış erkek sığırlar,
  • %50 ve altında karkas verimine sahip tüm erkek sığırlar,
  • 3 yaşını aşmış, reforme olan ve/veya gebe olmayan düveler,
  • %50 ve altında karkas verimine sahip reforme olan ve/veya gebe olmayan düveler,
  • Reforme olan ve/veya gebe olmayan dişi sığırlardır (inekler).

MANDA

 • 1-3 (dahil) yaşlı erkek mandalar II. Kalite,
 • Damızlık vasfı taşımayan ve/veya gebe olmayan tüm dişi mandalar III. Kalite büyükbaş hayvan olarak değerlendirilir.
 • Tüm mandalarda II. ve III. Kalite sığırlar için uygulanan randıman, fiyat ve kilogram kriterleri çerçevesinde değerlendirme yapılır.